از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۶۵-۰۱-۰۶م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۰۰ه.ش.۱۳۱۰ه.ش.


توضیحات بیشتر:

ژنو با 194247 نفر جمعیت، دومین شهر پرجمعیت کشور سوئیس پس از زوریخ و پرجمعیت‌ترین شهر روماندی(بخش فرانسوی زبان سوئیس) و مرکز استان ژنو سوئیس است. این شهر در کنار دریاچه ژنو قرار دارد.

done in 0.0671 seconds