آخرین ویرایش : January 27, 2015

ابراهیم عطوف کبة

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده حقوق دانشگاه بغداد

( از ۱۹۴۰م. تا ۱۹۴۱م. )

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( از ۱۹۴۶م. تا ۱۹۴۷م. )
دیپلم مطالعات عالی در حقوق عمومی و اقتصاد


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت اقتصاد عراق


اولین وزیر اقتصاد بعد از کودتای 14 تموز 1958


تاریخ تولد ۱۹۱۹م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۲م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.05 seconds