آخرین ویرایش : February 1, 2015

ابراهیم محمد علی طاهر الجزراوی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه مستنصریه بغداد

( تا ۱۹۷۱م. )
لیسانس حسابداری و مدیریت بازرگانی

دانشگاه علوم اقتصادی روسیه (Plekhanov)

( تا ۱۹۷۱م. )
فوق لیسانس تحلیل اقتصادی

کشور هلند


دوره دکتری در رشته حسابداری _ 1985


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه زرقاء در اردن


استاد امور مالی


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۴۱م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

done in 0.1069 seconds