آخرین ویرایش : February 1, 2015

ابراهیم منیب الپاچه چی

مناصب و مشاغل


سردبیر

کارمند

پلیس عراق

( تا ۱۹۱۷م. )
بازپرس

وزارت دفاع عراق

( از ۱۹۱۷م. تا ۱۹۳۷م. )


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۸۷۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۸م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • اصالت خاندان ابراهیم منیب الپاچه ای به نجد بازمیگردد .وی تحصیلات مقدماتی را در مدارس دولتی گذراند و پس از مدتی تحصیل را رها کرد و به کار روی آورد .
  • وی شاعر عراقی است که مجله ادبی الریاحین را چاپ کرد ، این مجله پس از مدتی در ایام جنگجهانی اول بسته شد و الپاچه چی به کشاورزی مشغول شد .
  • تعدادی از مقالات و قصائد وی در مطبوعات بغداد به چاپ رسید .

done in 0.0559 seconds