آخرین ویرایش : February 2, 2015

أبو احمد رمضان

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه تهران


دکتری علوم قرآن کریم و حدیث نبوی

دارالعلوم قاهره


فوق لیسانس در رشته شریعت


مناصب و مشاغل


دبیرکل


گرایشات


عضو

مجلس اعلای اسلامی عراق (مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق)


عضو مجلس ، مسئول واحد تبلیغات ، مسئول مرکز اطلاعات و تبلیغاتتوضیحات بیشتر:

وی مسئول رادیو انقلاب اسلامی در عراق بود .


done in 0.0458 seconds