آخرین ویرایش : February 2, 2015

ملا ابوبکر احمد داود الکلالی الکردی


توضیحات بیشتر:
  • او در روستای جلاله کردستان عراق نزدیکی حاج عمران و برزان متولد شد . او کرد خالدی و شافعی نقشبندی است .
  • وی مفسر،  متصوف ، حافظ قرآن و محدّث معتبر در اصول حدیث و اصول تفسیر است . او مدرس مسجد الورد و امات آن در دمشق را داشت . وی حدود 40 سال زندگی کرد وی  در دمشق در مقبره « حارة الشاق » مدفون است .

done in 0.0246 seconds