آخرین ویرایش : February 8, 2015

اتلا الهیمص

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغداد


فارغ التحصیل دوره مقدماتی


تاریخ تولد ۱۹۴۴م.
محل تولد استان بابل
ناحیه « الشوملی »
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی شبخ قبیله « آلبو سلطان » از خانوتده رجال جنگ های عراق است .
  • او دارای سه فرزند با نام های محمد ، سیف و فهد است .

done in 0.047 seconds