آخرین ویرایش : February 9, 2015

اثیر جواد کاظم

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه مستنصریه بغداد

( تا ۲۰۰۱م. )
فوق لیسانس ریاضیات


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه مستنصریه بغداد


کمک مدرس 2002 ، مدرس 2007 ، استادیار رشته ریاضی بخش علوم کاربردی دانشگاه


تاریخ تولد ۱۹۷۶م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او در سال 1998 مدرک لیسانس و پس از آن در سال 2001 فوق لیسانس ریاضیات گرفت .
  • وی به دو زبان انگلیسی و عربی مسلط است و در سال 2006 دو تقدیرنامه از بخش علوم کاربردی دریافت نموده است .
  • حدود 9 مقاله و پژوهش از او انتشار یافته است .

done in 0.0487 seconds