آخرین ویرایش : February 20, 2015

احسان فتحی

مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

دانشکده مهندسی دانشگاه مستنصریه


رئیس گروه مهندسی معماری


آثار


نویسنده

" البیوت التقلیدیة فی بغداد "


با موضوع هنر کلاسیک و مدرن

" التراث المعماری فی بغداد "


با موضوع هنر معماری کلاسیک و مدرن


تاریخ تولد ۱۹۴۲م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی فارغ التحصیل دوره دکتری مهندسی معماری و نقشه کشی شهری است ، مطالعات و تحقیقات وی پیرامون میراث معماری شهری اسلامی بوده است .


done in 0.0506 seconds