آخرین ویرایش : February 21, 2015

احلام داود مندوب

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه مستنصریه بغداد

( از ۱۹۸۴م. تا ۲۰۰۷م. )
کسب دکتری رشته کتابداری


تاریخ تولد ۱۹۵۹م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی پژوهشگر علم کتابداری و دارای تألیفاتی در حوزه کتابخانه های عراق است .


done in 0.0488 seconds