آخرین ویرایش : February 23, 2015

ملا احمد ابن قادر

تاریخ تولد ۱۸۵۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۰۹م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • وی علوم عربی و فارسی را نزد پدرش فراگرفت و نیز پایه های علوم دینی و علوم دیگر رایج عصرش را از « شیخ عبدالرحمن و سید حسن » آموخت .
  • وی مدرس بود و در زاخو 1299 ه ق در حلبچه مبلغ دینی بود . وی عضو دادگاه اولیه در سلیمانیه در سال 1300ق و 1891 میلادی بود .
  • او دیوان اشعاری به دو زبان فارسی و ترکی و با تخلص ( صائب ) دارد.

done in 0.0219 seconds