آخرین ویرایش : February 23, 2015

احمد الحجیة

تحصیلات


محل تحصیل

بریتانیا

( تا ۱۹۷۴م. )
دیپلم تربیت بدنی

دانشگاه لایپزیگ آلمان

( تا ۱۹۷۵م. )
دیپلم آموزش

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۹۳م. )
لیسانس تربیت بدنی

دانشگاه مستنصریه بغداد

( تا ۱۹۷۵م. )
لیسانس علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


رئیس

عضو

شورای بین‌المللی ورزش‌های نظامی (سیزم ،CISM)

( از ۱۹۸۲م. تا ۱۹۸۳م. )
نماینده کشور عراق

کمیته بین المللی المپیک - IOC


وی اولین عراقی در تاریخ ورزشی عراق بود که به عضویت کمیته الحاقی بین المللی المپیک درآمد .


تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی احمد عبدالغفور السامرائی است . وی قهرمان ورزشی در عراق است ، او در مسابقات دو ومیدانی دانشگاه بغداد در سال 1963 به مقام قهرمانی دست یافت .
  • وی در سال های 1976_1963 افسر بازی های ورزشی و تربیت بدنی در دانشکده نظامی بود ، در سال 1974 کاپیتان تیم بسکتبال عراق و در سال های 1981_1979 مربی تیم ملی بسکتبال عراق بود .
  • او در کنفرانس بین المللی مشارکت کرده و آن را اداره میکرد .

done in 0.03 seconds