آخرین ویرایش : March 1, 2015

احمد الزیباری

حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


تاریخ تولد ۱۸۹۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۹م.
محل تولد شهر عقره
زیبار از توابع عقره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی احمد بن محمد آغا بن مصطفی آغا بن تترخان آغا الزیباری میباشد ونیز پسران او لطیف ، ارشد ، صائب ، عاصف ، عبدالله ، عبدالعزیز ، مردان ،قدری و نوح میباشند .
  • وی از سال 1939 رئیس عشیره زیبار بود . او به همراه پدرش در جنگ هایی که میان اکراد و نیروهای انگلیسی در سال 1919در شمال عراق روی داد و نیز در قتل حاک انگلیسی در عقره مشارکت کرد . پس ازقتل حاکم خانه های آنها توسط هواپیماهای بریتانیایی ویران شد پس از آن به ایران و ترکیه مهاجرت کردند و تا ابتدای دهه بیست و پادشاهی ملک فیصل از وطن دور ماند .
  • او به حمایت و پشتیبانی از سرهنگ دوم « عبدالوهاب الشواف » در جنبش خود علیه « عبدالکریم قاسم » در سال 1959 پرداخت ، او پس از شکست این جنبش در درگیری مسلحانه میان عشایر کرد به قتل رسید .
  • برادر او«  فارس آغا »  در چندین دوره انتخاباتی نماینده موصل در مجلس نمایندگان عهد پادشاهی بود ، برادر دیگر او « محمد آغا » نیزچندین دوره انتخاباتی عضو مجلس نمایندگان شد .
  • خاندان زیباری از جمله خاندان های عشایری مشهور شمال عراق هستند ، اجداد و پدران « شیخ احمد » به شکل موروثی از رؤسای عشیره بودند ، زیباری ها از منطقه « حکاری » در اراضی عثمانی به موصل مهاجرت و تقریباً از پنج قرن قبل در عراق سکنی گزیدند .

done in 0.0389 seconds