آخرین ویرایش : March 1, 2015

احمد الشیخ داود

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت علوم عراق


دردولت دوم عبدالمحسن سعدون

نماینده

مجلس نمایندگان عراق


دوره های متعدد در 1928

عضو


تاریخ تولد ۱۸۷۱م.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او در شهرستان خریستان مدرس بود در سال 1893 .وکالت قضاوت شرعی را به عهده داشت و در محکمه قضایی قائم مقام بود ، او مدت 15 سال در این منصب باقی ماند .سپس وظیفه خود را ترک کرد و قائم مقام شهر خانقین شد .
  • بعد از اشغال عراق توسط بریتانیا به عنوان مدیر اوقاف تعیین شد اما به دلیل اختلاف با « دمستر کوک »ناظر اوقاف بریتانیا از منصب خود استعفا داد .
  • او به ملی گرایان عراق پیوست ، پس از فعال شدن حرکت ملی و در پی نگرانی حکومت از وسعت آن در نقش یک یاز چهار رهبر برجستهخ حرکت ملی در عراق معرفی گردید که این رهبران عبارت بودند از شیخ داود ، جعفر أبوالتمن ، علی البازرگان و یوسف السویدی .او به صفوف ملی عراق پیوست و یکی از اعضای اجرایی حزب شد .

done in 0.0511 seconds