آخرین ویرایش : March 2, 2015

احمد اللطیف احمد جاسم الحیالی

محل سکونت شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او شیخ خاندان « العویثه » قبیله « الحیالیون » عشیره « الگیلانیون » ساکن در بغداد و منسوب به سادات است .


done in 0.0447 seconds