آخرین ویرایش : January 8, 2012

کاکه اسماعیل عمر خدر

معروف به : سید کاکه

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


ششم ابتدایی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون امور پیشمرگه در پارلمان دوم کردستان .

عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


در دهه های 1980 و 1990 پیشمرگه بوده است .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان محسوب می شود.

حزب سوسیالیست دموکرات کردستان


وی پیش از عضویت در حزب دموکرات کردستان در حزب سوسیالیست کردستان عضویت داشته است .


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

شورش ایلول

( از ۱۹۶۲م. )
یکی از فرماندهان پیشمرگه ها در شورش ایلول در سال 1962 بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۳۲م.
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
وی یکی از منتقدین وضع اقتصادی و اجتماعی فعلی کردستان است .

done in 0.0514 seconds