آخرین ویرایش : March 2, 2015

احمد الفیاض

تحصیلات


محل تحصیل


تاریخ تولد ۱۹۳۷م.
محل تولد شهر بغداد
الراشدیه از توابع بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل او احمد بن علی بن فیاض بن علی بن محمد بن نجم بن سهیل بن اسامة بن لبید بن عبید بن خمیس بن عید بن عامر بن ...الی امیر سنبس الطائی می باشد . برادر بزرگش « ضاری علی الفیاض » شیخ عشیره بود . فرزندان او علی ف هادی ، عمار محمد و زید بودند .
  • او از شیوخ قبیله « آلبو عامر » و از عشیره « آلبو خمیس است . وی در میان رژسا با آداب صحرا نشینی و سوارکاری مرسوم میان آنه رشد کرد . پس از مدتی تحصیل را رها کرد و به اداره امور عشیره و زراعت پرداخت .

done in 0.0497 seconds