آخرین ویرایش : March 9, 2015

احمد توفیق بیگ محمد صالح بیگ

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( ۱۹۴۳م. )
نماینده سلیمانیه

استاندار

شهر سلیمانیه

( از ۱۹۲۵م. تا ۱۹۲۷م. )

شهر سلیمانیه

( از ۱۹۳۰م. )

شهر اربیل

( از ۱۹۳۵م. )

عضو

مجلس مؤسسان عراق

( از ۱۹۲۴م. )
از سلیمانیه


تاریخ تولد ۱۸۹۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۳م.
محل تولد شهر سلیمانیه
محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • وی از مدارس رشدیه نظامی و متوسطه پادشاهی در دوره عثمانی فارغ التحصیل شد ، او نزد اساتید دروس علمی تخصصی تحصیل کرد . او در علوم و پژوهش های مختلف اهتمام میورزید . احمد توفیق به زبان های کردی ، عربی ، ترکی ، فارسی ، فرانسه و اندکی انگلیسی مسلط بود .
  • هنگام دفاع از سلیمانیه در مقابل تجاوز به این شهر ، او رهبر  قبیله و عشیره « البشدریه » بود . او از یکی از خانواده های ثروتمند سلیمانیه بود . وی از خاندانی اصیل و ریشه دار و دارای جایگاه ملی قابل اعتنایی در عراق بود ، مادرش از خانواده رؤسای عشیره کرد الپیشدر بود . در هنگام جنگ جهانی اول پدرش ( توفیق بیگ ) در رأس عشیره های کرد به جنگ با سپاه ترک در تبریز و ساوجبلاغ و بوکان پرداخت و در جنگ با قوای روس به قتل رسید .

done in 0.0479 seconds