آخرین ویرایش : March 9, 2015

احمد جاسم محمد باقر

محل سکونت شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی از شیوخ عشیره « العبدالله موسویه » ساکن بغداد و منسوب به سادات است .


done in 0.0666 seconds