آخرین ویرایش : March 13, 2015

احمد جمال الدین

مناصب و مشاغل


عضویت در

پلیس عراق

( از ۱۹۳۶م. تا ۱۹۳۷م. )

رئیس

هیئت عالی اصلاحات کشاورزی در عراق


پس از کودتای عبدالکریم قاسم در 14 جولای ( تموز ) 1958

عضو


گرایشات


موسس


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۰۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۱م.
محل تولد استان ذیقار
شهر سوق الشیوخ
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی احمد جمال الدین عبدالله قاض می باشد . وی وابسته به خانواده دینی معروف به جمال الدین است .
  • او علوم دینی را در رشته فقه ، اصول و منطق در نجف اشرف آموخت . پس از ان در سال 1932 از دانشکده حقوق در رشته وکالت فارغ التحصیل شد .
  • وی در امور دینی عالم و وکیل و پزوهشگر رشته حقوق است ، وی در بسیاری ازشهرهای عراق قاضی بوده است . او در وضع قانون اصلاحات کشاورزی در سال 1958 مشارکت کرد .احمد جمال الدین از جمله شخصیت های ملی که دارای اندیشه های ترقی خواهانه بود است که در سال 1962 بنا به تقاضای شخصی خودش بازنشسته شد .

done in 0.0305 seconds