آخرین ویرایش : March 13, 2015

احمد حامد الصراف

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده حقوق دانشگاه بغداد

( تا ۱۹۲۶م. )
لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


رئیس

هیئت تحریره روزنامه « بغداد »


روزنامه ای که عبدالرحمن البناء در سال 1921 ان را منتشر کرد .

عضو


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


آثار


نویسنده

" عمر الخیام حیاته و رباعیاته "


چاپ اول 1931 چاپ دوم 1949 و چاپ سوم 1961

" الشبک : لغتهم و اصلهم "


1954

" دلیل خریطة بغداد "


مشترک با علامه مصطفی جواد


تاریخ تولد ۱۹۰۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۵م.
محل تولد شهر کربلا
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی ریاست دادگاه عالی را به عهده داشت و در دادستانی کل اشتغال داشت . او در زمینه ادبیات و جامعه و نیز داستان نویس بود . همچنین به زبان های فارسی ، ترکی و انگلیسی تسلط داشت .


done in 0.0549 seconds