آخرین ویرایش : March 14, 2015

احمد حسون السامرائی

تحصیلات


محل تحصیل

کشور انگلستان

( تا ۱۹۶۹م. )
دکتری جغرافیا


مناصب و مشاغل


عضو

کارمند

وزارت ارتباطات و حمل و نقل در عراق

( از ۱۹۷۰م. )
عضو دفتر برنامه ریزی


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۳۶م.
محل تولد شهر سامرا
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی چژوهشگر جغرافیاست ، در کنفرانس جهانی جغرافیا در سال 1963 در لندن شرکت نمود . او در دولت امارات شاغل بود و خدماتی ارائه نمود .


done in 0.0296 seconds