آخرین ویرایش : March 15, 2015

احمد حقی الحلی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه منچستر انگلستان

( تا ۱۹۴۸م. )
دکتری علوم تربیتی و آموزشی


مناصب و مشاغل


کارمند

وزارت آموزش و پرورش عراق


مدیر کل آموزش ابتدایی

مجمع علمی عراق


کارشناس


آثار


نویسنده

مترجم

" کنز الحمراء "


ترجمه نمایشنامه 1962


تاریخ تولد ۱۹۱۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۶م.
محل تولد شهر حله
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی کارشناس فلسفه آموزشی است ، او در انجمن های ملی طول دهه سی عضویت داشته و در کنفرانس های آموزشی و تربیتی که متولی آن سازمان یونسکو بوده است شرکت کرده است . او از پیشگامان در حوزه داستان نویسی روایی برای کودکان است .


done in 0.0292 seconds