آخرین ویرایش : March 16, 2015

احمد حمودی الشماع

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده پزشکی دانشگاه بغداد

( تا ۱۹۴۳م. )
لیسانس

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( تا ۱۹۶۵م. )
فوق لیسانس پاتولوژی


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت بهداشت عراق

( از ۱۹۶۷م. تا ۱۹۶۸م. )

مدرس


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۱۷م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۴م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در دبیرستان به اتمام رساند . وی پاتوبیولوژیست و محقق عراقی است ، در بیمارستان های بریتانیا و آمریکا و نیز دانشسرای پاتو بیولوژی دانشکده پزشکی بغداد اشتغال داشته و سپس در سال 1958 مدیر دانشسرای پاتوبیولوژی شد .
  • وی از دولت مصر و از جانب جمال عبدالناصر در روز دانش در سال 1965 تقدیر نامه دریافت نمود و نیز در سال 1984 از سوی وزرات بهداشت عراق تقدیر نامه کسب کرد .
  • بیش سی تحقیق وی به زبان انگلیسی منتشر شده است .

done in 0.0538 seconds