آخرین ویرایش : April 12, 2015

احمد زکی الخیاط

مناصب و مشاغل


استاندار

شهر حله

( از ۱۹۳۵م. )

کارمند

سفارت عراق در هندوستان


فعالیت در پست مدیریتی

کنسولگری عراق در خرمشهر


فعالیت در پست مدیریتی


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۸۹۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۴م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او در سال 1925 لیسانس حقوق گرفت ، وی نویسندگی میکرد و در زمینه مباحث حقوقی نیزپژوهش هایی انجام می داد ، مقالات حقوقی و اجتماعی وی در مطبوعات منتشر می شد .


done in 0.05 seconds