آخرین ویرایش : April 12, 2015

احمد زکی العانی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه لندن

( تا ۱۹۷۳م. )
فوق لیسانس پزشکی


مناصب و مشاغل


پزشک

بیمارستان نظامی الرشید بغداد

( از ۱۹۹۳م. )
با تخصص بیماری های قلب و سیستم عروق


آثار


نویسنده

" وبائیة مرض الشرایین التاجیة للقلب "

( از ۱۹۷۵م. )
اولین کتاب منتشر شده وی

" علم الوبائیات "

( از ۱۹۷۶م. )

" النوبة القلبیة "

( از ۱۹۹۰م. )

" تصویر الجلطة القلبیة "

( از ۱۹۹۰م. )


تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

احمد زکی عبدالله العانی در سال 1984 دکتری پزشکی در بیماری های قلبی دریافت کرد ، وی در بسیاری از انجمن های پزشکی عراق و جهان مشارکت داشته است . از بررسی های وی در عرصه پزشکی می توان به بررسی راهی به منظور عکس برداری از عضله قلب و نیز پژوهشی به منظور عکس برداری از لخته خون قلبی و تعیین مکان و حجم آن ، و همچنین حالت و چگونگی معاینات قلبی با امواج صوتی در عراق اشاره کرد .


done in 0.0533 seconds