آخرین ویرایش : December 28, 2011

توفیق محمود حمزه

معروف به : پیره مرد

روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

آزاد صائب


وی خواهرزاده شاعر معروف کرد است.done in 0.023 seconds