آخرین ویرایش : April 13, 2015

احمد سعید حدید

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه لایپزیگ آلمان

( تا ۱۹۶۲م. )
دکتری جغرافیا


مناصب و مشاغل


معاون

دانشگاه بغداد عراق

( از ۱۹۷۷م. تا ۱۹۸۰م. )

مدرس

عکاس


آثار


نویسنده

" علم الجیمورفولوجیا "


تألیف مشترک 1977


تاریخ تولد ۱۹۳۰م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

done in 0.0284 seconds