آخرین ویرایش : April 13, 2015

احمد سکران صالح

محل سکونت شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله « آلبو عطو » عشیره « المشاهده » ساکن در بغداد و منسوب به سادات است .


done in 0.0444 seconds