آخرین ویرایش : April 20, 2015

احمد شاکر الآلوسی

حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


تاریخ تولد ۱۸۴۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۱۱م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او نزد برادران خود در زمینه علوم عربی ، فقه و اصول فقه و ریاضیات تحصیل نمود .
  • وی در بصره ، کربلا و بعضی از دادگاه های قضایی قاضی بود . وی از سوی سلطان عبدالحمید دوم سلطان عثمانی به عنوان مدرس در مسجد السید سلطان در بغداد انتخاب شد و در زمینه تدریس شهرت علمی کسب نمود .
  • وی قاضی الحرمین و عضو انجمن المعارف الکبیر در استانبول بود .
  • او کوچکترین پسر علامه مشهور ابی الثناء الآلوسی بود ، وی اقدام به چاپ و تحقیق و بررسی کتب پدرش نمود .
  • او هنگام مهاجرت به استانبول رتبه های علمی مختلفی از دولت عثمانی دریافت نمود . وی از جانب سلطان عبدالحمید نشان عالی عثمانی ، رتبه قاضی الحرمین و نشان سوم مجیدی عثمانی را دریافت نمود ، اما در پی سعایت از وی نزد سلطان ، به دستور سلطان عبدالحمید تحت الحفظ به استانبول منتقل شد و هنگامی که بی گناهی وی در دادگاه ثابت شد به عنوان عضو شورای عالی علوم در استانبول انتخاب شد و تا زمان وفات در آنجا ماند .

done in 0.0427 seconds