آخرین ویرایش : April 25, 2015

احمد شرجی حمادی

محل سکونت شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله « آلبو ناصر الحسن » عشیره « المشاهده » ساکن در بغداد و منسوب به سادات است .


done in 0.0945 seconds