آخرین ویرایش : April 25, 2015

احمد شکری

تاریخ تولد ۱۹۱۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۹م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

done in 0.018 seconds