آخرین ویرایش : May 11, 2015

احمد صباح مصطفی

محل سکونت شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله « آل الآلوسی الحسنی » از عشیره « الگیلانیون » ساکن در بغداد و منسوب به سادات گیلانی است .


done in 0.0465 seconds