آخرین ویرایش : May 16, 2015

احمد صبیح نشأت بن بکر الأربیلی

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه نظامی استانبول

( تا ۱۹۰۰م. )
فارغ التحصیل با درجه ستوان دوم


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۲۵م. تا ۱۹۲۷م. )
نماینده اربیل

شهردار

شهر بغداد

( از ۱۹۲۳م. )

سرهنگ


تاریخ تولد ۱۸۸۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۲۹م.
محل تولد شهر سماوه
محل درگذشت شهر استانبول
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • وی از کردهای اربیل بود . او پس از فارغ التحصیلی از مدرسه نظامی استانبول با درجه ستوان دوم ، با درجه رئیس ستاد از مدرسه ستاد امور جنگ فارغ التحصیل شد .
  • وی فرمانده گروه های نظامی پارلمان ، وزیر مقیم عراقی در دربار عثمانی ، افسر ارتش ششم ترک در بغداد و نیز مهندس املاک مسکونی در عماره بود .
  • احمد صبیح در سال 1879 عضو شورای شهرداری بود ، او در سال 1913 به هنگام اعلان قانون اساسی عثمانی در مدرسه ژاندارمری عثمانی _ایران مدیر بود .
  • وی در بیروت فرمانده ژاندارمری بود و در دوران جنگ جهانی اول در سال 1914 فرماندهی دسته جات نظامی « الناصره » را به عهده داشت و نیز افسر ستاد در خدمت جمال پاشا فرمانده سپاه چهارم سوریه بود . وی رئیس ستاد امور جنگ ترک در مدینه و بازرس تدارکات نظامی در استانبول و بازنشسته با درجه افسری به سال 1918بود .
  • او در سال 1922 وزیر ارتباطات و مشاغل و سپس در 1924_1923 (برای دو دوره) در پست وزرات فعالیت می کند . او در کنفرانس « الکویت » بین دولت های عراق ، نجد ، حجاز و اردن نماینده دولت عراق بود . او در شورای مؤسسان در سال 1924 نماینده شهر اربیل بود .
  • از دیگر مناصب او می توان وزیر دفاع در سال 1925 ، کارگزاری وزارت ارتباطات و مشاغل در سال 1925 ، وزیر دارایی در سال های 1926_1925 ، نماینده سیاسی ترکیه در 1927 و نیز وزیر مختار و نماینده فوق العاده را نام برد .

done in 0.0534 seconds