آخرین ویرایش : May 17, 2015

احمد عبد هذال

محل سکونت شهر شیخان
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله « الحجاج » عشیره « الحدیدیون »ساکن در شیخان و منسوب به سادات است .


done in 0.0141 seconds