آخرین ویرایش : May 16, 2015

احمد عبدالحسین

محل سکونت شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله « آلبو عیسی » عشیره « المشاهده » ساکن بغداد و منسوب به سادات است .


done in 0.0465 seconds