آخرین ویرایش : May 17, 2015

احمد عبدالحسین

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نویسنده

نداء الرافدین


نویسنده فرهنگی

کارمند

نشریه المؤتمر


دبیر هیئت تحریریه

نشریه الموطن


معاون رئیس هیئت تحریریه

المنتدی الثقافی


عضو هیئت تحریریه

مجله المسله


عضو هیئت تحریریه مجله

روزنامه الصباح

( از ۲۰۰۵م. )
رئیس بخش فرهنگی


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور کانادا

( از ۲۰۰۰م. )


آثار


نویسنده

" دیوان جنة عدم "" عقائد موجعة "


اسپانیا 1999

" نبیذ الامواج "


مشترکا با ناطق عزیز دمشق2000 _این کتاب ترجمه اشعار شاعر ایرانی « فروغ فرخ زاد » است .


تاریخ تولد ۱۹۶۶م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او در دروس اسلامی نیز تحصیل نمود ، در حوزه رسانه فعالیت کرد .وی نویسنده و شاعر است و سرآغاز فعالیتش از سال 1982 با انتشار آثارش در مجله ادبی « الطلیعة » بود .


done in 0.056 seconds