آخرین ویرایش : May 17, 2015

احمد عبدالله حمد

محل سکونت شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله « حمزه الجبر » عشیره « المشاهده » ساکن در بغداد و منسوب به سادات است .


done in 0.0422 seconds