آخرین ویرایش : May 18, 2015

احمد عثمان بیگ

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس اعیان عراق

( از ۱۹۳۰م. تا ۱۹۳۷م. )

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۳۹م. )
نماینده استان اربیل

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۴۳م. تا ۱۹۴۶م. )
نماینده استان اربیل

استاندار

استان اربیل

( از ۱۹۲۳م. )

استان سلیمانیه

( از ۱۹۲۷م. تا ۱۹۳۰م. )

شهردار

شهر اربیل

( از ۱۹۱۷م. )


تاریخ تولد ۱۸۷۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۶م.
محل تولد شهر موصل
محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • وی از خانواده معروف « کوچک ملا » در اربیل است .
  • وی در دولت عثمانی کارمند اداری بود و نیز نماینده پارلمان عراق .وی در سال 1906 در دادگاه بدوی اربیل و نیز در سال 1911 در دادگاه موصل عضو بود
  • او در سال 1921 نماینده استاندار اربیل بود .

done in 0.0565 seconds