آخرین ویرایش : May 18, 2015

احمد عزیز آغا

آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۸۹۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۸م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

نویسنده ، مدرس در زمان شیخ محمود حفید ، منشی دفتر استانداری و سپس مدیریت دفتر استانداری (در زمان حکومت شیخ محمود )


done in 0.0238 seconds