آخرین ویرایش : May 18, 2015

احمد فؤاد العزاوی

مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

دانشگاه بغداد عراق


رئیس گروه هنرهای تجسمی


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۳۶م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • مطالعات تخصصی و دریافت مدارکی در زمینه مطالعات هنری نظیر تاریخ هنر و فن آوری حفظ و صیانت از آثار
  • محقق در عرصه هنر ، رئیس گروه نقاشی ، مشارکت در زمینه نقاشی و مجسمه سازی در نمایشگاه های متعدد

done in 0.0566 seconds