آخرین ویرایش : May 18, 2015

احمد کاظم احمد

محل سکونت شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی یکی از شیوخ عشیره « آل حسنی البغدادی » ساکن در بغداد و منسوب به سادات است .


done in 0.0451 seconds