آخرین ویرایش : May 24, 2015

احمد محمد احمد محمد

محل سکونت شهر بغداد
ساکن در کراده بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله « الفیلثور» عشیره « الخطیب » ساکن در کراده بغداد و منسوب به سادات است .


done in 0.0491 seconds