آخرین ویرایش : May 26, 2015

احمد محی ابراهیم عبد

محل سکونت شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله « آلبو حمد » عشیره « المراسمه » ساکن در بغداد و منسوب به سادات است .


done in 0.0479 seconds