آخرین ویرایش : June 19, 2015

ادریس عیسی نعمت غالی

محل سکونت شهر ناصریه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله « غالی » عشیره « الیعقوب » ساکن در ناصریه و منسوب به سادات علوی است .


done in 0.021 seconds