آخرین ویرایش : June 20, 2015

یاس خضیر عباس البیاتی


توضیحات بیشتر:
  • محقق امور رسانه، استاد در گروه رسانه دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد 1993
  • عضو انجمن علوم اجتماعی
  • عضو اتحادیه روزنامه نگاران عرب

done in 0.0261 seconds