آخرین ویرایش : June 27, 2015

یاسین ابراهیم حمد

محل سکونت شهر کرکوک

توضیحات بیشتر:

شیخ خاندان «آلبو عاصی» قبیله «الکلیزات» از عشیره «البکارة» ، منسوب به سادات.


done in 0.0219 seconds