آخرین ویرایش : July 3, 2015

اسعد عبدالحسین محمد الشوک

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده پزشکی دانشگاه کوفه

( تا ۱۹۹۸م. )
کارشناسی پزشکی و جراحی

دانشکده پزشکی دانشگاه النهرین بغداد

( تا ۲۰۰۷/۰۳/۲۰م. )
کارشناسی ارشد


مناصب و مشاغل


عضو

انجمن پزشکی عراق

( از ۱۹۹۸/۰۹/۱۶م. )
دارای گواهینامه عضویت

مدرس

دانشکده پزشکی دانشگاه قادسیه


استادیار گروه تشریح


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۷۹م.
محل تولد شهر بابل
ملیت کشور عراق

done in 0.0294 seconds