آخرین ویرایش : January 1, 2012

ابراهیم حسین علی آل اسماعیل

تحصیلات


محل تحصیل

شهر عیسی


تحصیلات راهنمایی و دبیرستانی

دانشگاه قطر (QU)


لیسانس زبان عربی.

مدرسه المعامیر در بحرین


تحصیلات ابتدایی


مناصب و مشاغل


موسس

انجمن معلمان بحرین

( دهه ۱۹۸۰م. )
مشارکت در تاسیس

مدیر

رئیس

شورای شهری استان مرکزی بحرینجمعیت "الحسینیه"


رئیس این جمعیت در النویدرات طی سه دوره متوالی.

حسینیه (ماتم) آل اسماعیل در بحرین

( از ۱۹۹۵م. تا ۱۹۹۷م. )


نایب رئیس

عضو

" دار الحکمة البحرینیة ""اتحاد المکتبات العربیة"سازمان "الشباب المؤمن الرسالی" در بحرین


وی از پیشگامان سازمان «الشباب المؤمن الرسالی» در آغاز دهه 80 قرن گذشته بود.


گرایشات


عضو


روابط خانوادگی


نام برادر


ابراهیم حسین علی آل اسماعیل

تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۸م.
محل تولد روستای النویدرات در بحرین
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب - بحرانی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  •  از ابراهیم حسین سه پسر و دو دختر بر جای مانده است.
  •  نوشته هایی از او در حوزه های ادبی و عمومی در برخی روزنامه های محلی و خارج از بحرین به چاپ رسیده است.
  • وی تجربه عملی و وسیعی در مدیریت مؤسسات خیریه داشت (بیش از 20 سال).
  • در دوران تحصیل از شاخص‏ ترین رهبران جوانان در دانشگاه قطر به شمار می‏ رفت.

done in 0.0378 seconds