آخرین ویرایش : July 26, 2015

اسماعیل حیدر الصدر

تحصیلات


محل تحصیل

منطقه کاظمینشهر نجف


وی فقه و اصول را نزد سید محسن حکیم در نجف فراگرفت.


آثار


نویسنده

" تفسیر القرآن "


یک جلد این کتاب به چاپ رسیده است 1966


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۹۲۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۹م.
محل تولد منطقه کاظمین
ملیت کشور عراق
مدفن شهر نجف
در صحن روضه علوی نجف اشرف

توضیحات بیشتر:
  • تجصیل نزد آیت الله سید احمد الکیشوان و علمای دیگر در کاظمین و تکمیل مرحله مقدمات و سطوح نزد آنها، مطالعه بحث خارج نزد علامه محمد رضا آل یاسین و فقه و اصول نزد سید محسن حکیم در نجف، و سپس دریافت اجازات متعدد علمی.
  • عالم، مفسر، تدریس سطح عالی از کتاب «کفایة» و بحث خارج (از منظر فقهی و اصولی) در حلقه های متعدد علمی، بازگشت به کاظمین و مؤسس مجالس علمی هفتگی که گروهی از طلاب علوم دینی در آنجا گرد هم می آمدند و در آن به تفسیر قرآن برای آنها می پرداخت 1960، امامت ظهر و عصر در مسجد الهاشمی و نیز امامت مغرب و عشاء در حرم امامین جوادین (ع) در کاظمین. وی از خاندانی عالم و فرهیخته بود، پدرش سید حیدر عالم دینی و مادر وی دختر شیخ عبدالحسین آل یاسین بود.
  • از وی شرحی بر کتاب «التشریع الجنائی» اثر عبدالقادر عودة 1970 وبرخی آثار انتشار نیافته از جمله «شرح الکفایة فی الاصول»شرحی بر «المکاسب» به جای مانده است.

done in 0.0269 seconds